Yüksek Sanatlar Enstitüsü eseri ve eserin tüm içerikleri; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altındadır.
Her Hakkı Mahfuzdur.

  HAKKINDA  

Yüksek Sanatlar Enstitüsü© bir fikir eseridir; 2010 yılından bu yana geliştirdiği bilimsel teknikler ile uluslararası AFAY lisanslı çalışmaları yürütmektedir. AFAY ile uluslararası sahadaki ilk ve tek geliştirici eser olan Yüksek Sanatlar Enstitüsü; işitsel yetenekler, nitelikli hayal gücü alanlarında araştırma ve geliştirme yapmaktadır. AFAY, AFAY Kids ve alt ürünleri üretirken; Masterclass ve çeşitli seminerleri ile odaklanma, farkındalık, beyni bölme, yaratıcılık, işitsel yeteneklerin geliştirilmesi, işitsel besleyici yabancı dil kazanımı, özel yeteneklerin tespit edilmesi ve geliştirilmesi, yeteneklerin günlük hayat, aile, eğitim ve iş hayatı içerisinde kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Test ve destek programları ile özel yeteneklerin tespit edilmesi, geliştirilmesi üzerine yaptığı çalışmalar ile bireylerin daha erken yaşlarda bilinçli yönlendirilmesini hedef alan uluslararası AFAY testleri, AFAY Kids formatı ile de okul öncesi bireylerin özel yeteneklerinin keşfedilmesini desteklemektedir. Geliştirilen AFAY ürünleri ile odaklanma, farkındalık, beyni bölebilme, yaratıcılık ve dikey işitme yetilerinin beslenmesi hedef alınmaktadır.

Hukuki koruma altındaki AFAY çalışmaları, yüksek sanat dallarına yönelik geliştirdiği teknikler ile de bestecilik, söz yazarlığı, kompozisyon, sahne sanatları, proje yaratıcılığı, fikir eseri üretimi, müzik ve sanat teknolojileri, telif hakları ve eser üreticilerin hakları, çözümleyici yaklaşım, genel/özel ayırımı gibi sahalarda araştırma, geliştirme ve danışmanlık çalışmaları yürütmektedir.