Yüksek Sanatlar Enstitüsü eseri ve eserin tüm içerikleri; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altındadır.
Her Hakkı Mahfuzdur.

  KÜTÜPHANE  

ULUSAL TEZ MERKEZİ

ONLINE TEZ ARŞİVİNDEN SEÇMELER

Müziğin ingilizce dil öğrencilerinin konuşma akıcılığı ve motivasyon/ilgi düzeylerine etkisi

 

Müziğin günümüze kadar eğitim alanında faydalı olduğu üzerinde çok durulmuştur. Yabancı dil öğretiminde konuşma becerileri, kelime öğrenme ve okuma becerileri üzerine müziğin etkisini araştıran çalışmalar da bulunmaktadır. Ancak bu alanda müziğin konuşma akıcılığına ve motivasyon/ilgi düzeyine etkisini araştıran bir çalışma bulunmamaktadır. Bu anlamda konuya açıklık getirebilecek olan birkaç sorunun cevabı araştırılacaktır. Müzik yabancı dil becerilerinin öğretilmesinde özellikle konuşma akıcılığının sağlanmasında önemli bir araç olabilir mi? İkincil ancak tartışmasız çok daha önemli bir konu olan motivasyon/ilgi düzeyini artırabilir mi? Bu çalışmanın temel amacı yukarıdaki soruları keşfetmek, bu keşfe dayalı olarak hem öğrencilerin konuşma akıcılığını sağlayacak hem de motivasyon/ilgi düzeylerini artıracak bir araç olarak müziği derslerinde kullanmaları konusunda İngilizce öğretmenlerine rehberlik etmektir

Yazar:

EMİNE BUKET SAĞLAM

Tezin tamamını PDF olarak görmek için yazar adını veya tez adını sistemde aratınız.

Müziğin tüketici hafızası, zaman algısı ve reklam tutumuna olan etkileri


Bu çalışmanın amacı, müziğin tüketici davranışlarının çeşitli boyutlarına olan etkilerini araştırmaktır. İlk deney, tempo ve ritmin tüketicilerin zaman algısı üzerindeki etkisini incelemektedir. Bu iki değişkeni diğer müzikal değişkenlerden tam bağımsız şekilde manipüle edebilmek için çalışmada özgün müzik ve sayısal müzik teknolojisi kullanılmıştır. Zaman algısı literatüründe ilk kez bu çalışmada ritm bir bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Sonuçlar hızlı temponun algılanan süreyi uzattığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, ritm-zaman algısı ilişkisi üzerinde temponun moderasyon etkisi gözlemlenmiştir. İkinci deney, dramatik zıtlığın tüketici hafızası, zaman algısı ve reklam tutumları üzerindeki etkisini incelemektedir. Bir reklamda yeralan müzik ve mesajdan kaynaklanan zıt duyguların oluşturduğu duygusal...

Yazar:

BARIŞ URSAVAŞ

Tezin tamamını PDF olarak görmek için yazar adını veya tez adını sistemde aratınız.

Müzik ve duygu: Besteci ve dinleyici arasındaki ifade ve algı farklılıkları

 

Bu çalışmada amaç, psikoloji disiplininin müzik ile ilgili olarak yaptığı çalışmalarda belirgin olarak dinleyicinin duyumlarını müzikten neden veya nasıl aldığı veya algıladığını sorgulamak değildir. Yıllardır tartışma konusu olan ve Program Müziği olarak adlandırılan müzik dışı konuların ele alındığı bestelerde bestecinin kendi duygularını veya aklından geçirip de bestesine yansıttığı bir eserinde dinleyicinin de aynı duyguları algılayıp algılamayacağını sorgulamaktır. Araştırma, iki farklı açıdan program müziği bestelerini araştırmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede iki alt problem saptanmış bulunmaktadır. Bu problemlerin yanıtlarını elde edebilmek amacı ile iki soruluk bir sormaca geliştirilmiştir. Bu sormacada ilk soru bestecilerin program müziği çerçevesinde besteledikleri eserlerin, dinleyiciler tarafından nasıl algıladıkları ve onların ne algıladıklarını sorgulamaktadır.

Yazar:

CEMRE HOŞCAN

Tezin tamamını PDF olarak görmek için yazar adını veya tez adını sistemde aratınız.

İnternet üzerinden telif hakkı ihlalleri


Çalısmamızın konusu nternet üzerinden gerçeklestirilen telif hakkı ihlallerinin, bu konuda yapılmıs olan uluslararası ve yerel düzenlemelerin, bu hakları korumak üzere alınabilecek olan hukuki ve teknik önlemlerin ve ihlaller üzerine basvurulacak yasal yolların incelenmesidir. nternetin ulusal sınırlarla baglı olmayan yapısı göz önünde bulundurularak, konu uluslararası boyutlarıyla incelenmis ve örnekler bu sekilde sunulmustur. Çalısmada öncelikle konunun önemi istatistiki verilere dayanılarak belirlenmis, ardından telif haklarına iliskin uluslararası sözlesmeler ve bu alanda faaliyet gösteren kuruluslar tanıtılmıstır. Bu açıklamaların ardından, konunun temelini olusturan eser ve eser sahibi kavramları ve bu kisilerin eser üzerindeki haklarına deginilmistir. Daha sonra ise bu hakların ihlal biçimleri anlatılarak ihlalleri önlemek için alınabilecek hukuki ve teknik önlemler ile ihlalin gerçeklesmesinin ardından basvurulabilecek hukuki yollar üzerinde durulmustur.

Yazar:

CEYDA CİMİLLİ AKAYDIN

Tezin tamamını PDF olarak görmek için yazar adını veya tez adını sistemde aratınız.